Hverdagen

Jeg tilrettelægger vores hverdag – ud fra den alder børneflokken har lige nu. Således at jeg tilgodeser alle børns behov i løbet af dagen. I forældre bliver delagtig gjort i vores aktiviteter -således at I kan støtte op – og være med til at arbejde med de samme opgaver – som vi har gang i. Har I specielle ønsker – skal I endelig komme med dem.

Mine Handlinger udføres med henblik på at udvide dit barns færdigheder/ kompetencer. Det kan være: At vente på tur – At tage tøj af/ på – Fokus ord – Rim og remser – Leg på gymnastikbold, Spise med gaffel, synge sange eller lign.

Forældresamarbejde.

  1.  Jeg forventer – at I forældre er aktive og deltagende i forhold til jeres barn.
  2.  Jeg forventer – at I forældre er med på et godt og ligeværdigt samarbejde.
  3.  Jeg forventer – at I spørger MIG – hvis der er noget i undrer jer over / ikke forstår (Hvorfor siger/ gør hun det ?).
  4.  Jeg forventer – at kommunikationen omkring jeres barn går begge veje.
  5.  Jeg forventer – at vi har en positiv kommunikation, uanset om man har noget positivt, eller negativt at berette.
  6.  Jeg forventer – I overholder jeres tavshedspligt.

Jeg arbejder hver dag med anerkendende pædagogik, læreplaner, inklusion og forsøger at møde børnene og deres forældre, der hvor de er lige nu.