Praktisk info

Afleverings- og afhentnings tider:

Barnet afleveres efter åbningstid (se kontrakt), og modtages indtil kl. 9.00. Barnet afhentes inden lukketid ( se kontrakt). Vil du høre hvordan dit barns dag har været, bedes du komme senest 10 min. før lukketid.

Er du blevet forhindret, i at komme til den aftalte tid, bedes du sende en sms, så jeg ved du er forsinket.

Mellem kl. 12.00-14.00 skal børnene have RO til at sove. Biler i indkørslen, og forældre ud og ind af døren frabedes.  Der er ikke mulighed for afhentning af børn, med mindre vi har en speciel aftale.

Al færdsel i mit hjem foregår uden sko, så snart man har forladt måtten i bryggerset.

Mit hjem er 100% røgfrit.

Sygdom.

I tilfælde af, at jeg bliver syg, betaler I løn de første 14 dage af min sygdom. Hvorefter overgår forpligtelsen til kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

For meget indbetalt løn reguleres ved næste indbetaling.

Som forældre til et barn der passes privat, har i selv ansvar for at finde en pasningsmulighed til jeres barn, mens jeg er syg.

Skulle der opstå akut behov for, at jeg forlader hjemmet, vil min mand Hans-Henrik overtage pasningen af børnene, indtil jeg igen er tilbage.

Barnets sygdom.

Der modtages kun raske børn, der kan følge med i det vi foretager os, i vores dagligdag.

Syge børn har det bedst hjemme hos far og mor. Lad altid tvivlen komme dit barn til gode.   HUSK…. Man behøver ikke have feber for at være syg.

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, vurderer jeg, om forældrene skal kontaktes med henblik på afhentning/ evt. bestilling af læge tid. Eller om barnet kan blive til almindelig afhentning.

Medicin.

Medicin til et barn gives kun, hvis medicinen er lægeordineret og udstedt med barnets navn og cpr. nr.

Opsigelse.

En privat pasningsordning, skal skriftligt opsiges med en måneds varsel, ved en måneds udgang. Hvis ikke andet er aftalt. Kontrakten kan IKKEopsiges til 1. juli. Begge parter skal underskrive opsigelsen, for at denne er gyldig. Forældrene sørger for at sende en kopi til pladsanvisningen.

Denne kontrakt ophører automatisk, måneden før jeres barn fylder 2,9 år. Dvs. den skal ikke opsiges, ved overflytning til børnehave. Barnet skal starte i børnehave den 1. i den måned, barnet fylder 2,9 år.

Feks:  Jeres barn fylder 2,9 år den 12. september. Så udløber jeres kontrakt med mig 31. august.

I opfordres kraftigt til, at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid, for at høre, om der er plads til jeres barn, ved ophør hos mig.

Forsikring.

I skal selv sørge for at forsikre jer selv, og jeres barn med en ulykkesforsikring. Forældre til et barn der passes privat, samt selvfølgelig også barnet og andre familie medlemmer, er IKKE omfattet af en forsikring i dagplejen ved uheld.

Depositum. Jeg gør opmærksom på, at man først er garanteret en plads, når kontrakten er underskrevet, og depositum på 25% af det fulde beløb er indbetalt på min konto. Depositum bruges som en del af betalingen, den sidste måned før børnehave start. Stopper dit barn før aftalt, tilfalder depositum Karen, pga. kontraktbrud.

Huskeliste til forældrene:

  • Bleer ( ikke buksebleer), vaskeklude, næseklude, solcreme og numse creme.
  • Evt. Sutter, nusseklud, bamse, tandbørste og tandpasta.
  • Barnevogn med godkendt sele, samt dyne.
  • Overtøj efter vejret. ( Vigtigt da vi er meget ude).
  • Skiftetøj efter vejret.(Husk kun at medbringe tøj, der må blive beskidt)
  • Fodtøj efter vejret.
  • Husk at smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra om sommeren. Jeg gør det efter middagsluren.